Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies. zamknij

Producenci

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOKTORSPIOCH.PL

  1. Ochrona danych osobowych

  • Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest Piotr Żygadło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Żygadło PPHU Żygadło EKSPORT – IMPORT, ul. Kraczkowa 42, 37-124 Kraczkowa, NIP: 8150005032, REGON: 180407785 , adres elektroniczny: kontakt@doktorspioch.pl.

  • ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

  • Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych przez ADO.

  • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i nadania przesyłki, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego własnych produktów.

  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

  • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

  • Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

  • Klient ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

  1. Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Klientów o naszych najnowszych ofertach. Z subskrypcji newslettera można w każdym czasie zrezygnować klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-mail na adres: kontakt@doktorspioch.pl.